Chú Chuẩn Đề được xem là loại thần chú có uy lực mạnh bậc nhất trong Phật giáo, cũng là câu thần chú được nhiều Phật tử biết và thuộc nhất.

Thần chú trong Phật giáo là những câu nói ngắn, dễ học thuộc, dễ nhẩm đọc theo. Mỗi câu thần chú có linh lực riêng biệt. Có thể kể ra một vài câu chú như Chú Đại Bi, Chú Dược Sư, Chú Lăng Nghiêm… Trong đó thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề, hay chú Chuẩn Đề, luôn có vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống thần chú Phật giáo.

Bài viết này sẽ chia sẻ những thông tin ít ai chia sẻ cho bạn đọc biết về Chú Chuẩn Đề vô cùng uy lực này.

Thần chú Chuẩn Đề dễ đọc nhất
Thần chú Chuẩn Đề dễ đọc nhất

Tìm hiểu về Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề

Là câu thần chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề, nên trước khi tìm hiểu sâu hơn về chú Chuẩn Đề tất nhiên chúng ta phải tìm hiểu về Ngài Phật Mẫu Chuẩn Đề.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có nhiều tên gọi khác nhau. Tên tiếng Phạn của Ngài là Cundì, Cunïdïhi. Tên tiếng Hán của Ngài là Thất Câu Chi Phật Mẫu, Thất Câu Đê Phật Mẫu hay đơn giản là Chuẩn Đề Bồ Tát. 

Phật giáo xem Ngài Chuẩn Đề là Bhagavathi, tức “Mẹ của các Phật”, được xem ngang hàng với Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài cũng là 1 trong 3 vị Phật Mẫu được ghi chép trong Tạng Giới Man Đa La.

Bạn đọc quan tâm chi tiết có thêm tham khảo bài viết về Phật Mẫu Chuẩn Đề mà Cao Trang đã viết trước đây.

Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá
Tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá

Sơ lược về Chú Chuẩn Đề

Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn gọi là Cundī Dhāraṇī Sūtra) là câu chú thể hiện hạnh nguyện rộng lớn của Phật Mẫu Chuẩn Đề. Đây là một trong các thần chú có uy lực mạnh mẽ nhất của Phật giáo cùng với Chú Lăng Nghiêm hay Chú Đại Bi. Trì tụng thần chú này có thể mang đến lợi lạc cho mọi khía cạnh của cuộc sống.

Câu thần chú Chuẩn Đề bằng tiếng Phạn

Namaḥ Saptānāṃ Samyaksaṃbuddha Koṭīnāṃ Tadyathā Oṃ Cale Cule Cundī Svāhā

Video tụng chú Chuẩn Đề bằng tiếng Phạn đầy đủ

Tuy nhiên, câu thần chú Chuẩn Đề tiếng Phạn (Cundi Mantra) có thể rút gọn để dễ thuộc, dễ tụng hơn như sau:

Om Cale Cule Cundi Svaha

Video tụng chú Chuẩn Đề bằng tiếng Phạn rút gọn dễ đọc dễ nhớ dễ thuộc

Quý bạn, nếu chọn trì tụng chú Chuẩn Đề bằng Phạn ngữ, thì hoàn toàn có thể chọn 1 trong 2 cách tụng ở trên. Hoàn toàn không có vấn đề.

Câu thần chú Chuẩn Đề phiên âm tiếng Việt

Nam Ma Sắp Ta Nam, Săm Dắc Săm, Bu Đà, Khô Ti Nam, Thát Dà Tha, Om Tra Lề, Tru Lề, Trun Đì, Sô Hà

Chú Chuẩn Đề bằng tiếng Việt

Khể Thủ Quy-Y Tô-Tất-Đế, Đầu Diện Đảnh Lễ Thất Cu Chi

Ngã Kim Xưng Tán Dại Chuẩn-Đề, Duy Nguyện Từ Bi Thùy Gia Hộ

Nam Mô Tát Đa Nẩm Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề, Cu Chi Nẫm, Đát Điệt Tha

Án, Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn-Đề, Ta Bà Ha

Video sư thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Chuẩn Đề phiên âm tiếng Việt

Giải nghĩa từng từ ngữ cho câu chú Chuẩn Đề như sau:

 • Namaḥ: Con Quý ý với mẹ
 • Saptānāṁ: Bảy
 • Samyaksam: Hoàn hảo giác ngộ
 • Buddha: Phật
 • Koṭīnāṁ: Một KOTI là tương đương với mười tỷ
 • Tadyathā: Khi câu thần chú được phát biểu
 • Oṃ: Một từ linh thiêng đó được coi là một biểu tượng cho với âm thanh gốc của vũ trụ
 • Cale: Một biến thể tên của Phật Mẫu Chuẩn Đề
 • Cule: Thêm một biến thể tên của của Phật Mẫu Chuẩn Đề
 • Cundī: Sự thanh tịnh
 • Svāhā: Điều này là sự thật!

Hoàn thành việc giải nghĩa từng câu chữ thì thần chú Chuẩn Đề có nghĩa là:

Con quy y với mẹ của bảy chục tỷ hoàn hảo giác ngộ chư Phật. Đây là câu thần chú linh thiêng và vô cùng thanh tịnh của Phật Mẫu Chuẩn Đề. Ngài Chuẩn Đề! Điều này là sự thật!

Xem thêm: Om Mani Padme Hum

Sự ra đời của Chú Chuẩn Đề

Theo ghi chép trong Kinh điển, nguồn gốc ra đời của Chú Chuẩn Đề xuất phát từ truyền thuyết 2 vua rồng là Nanda và Upanada canh đài sen khi Ngài Chuẩn Đề đang tọa thiền bên trên. Tuy nhiên, người đầu tiên nói về câu chú này chính là Đức Phật Thích Ca.

Một lần khi đang ngồi thiền tại vườn của Ngài Cấp Cô Độc (sau này là một đệ tử của Đức Phật) thuộc Kỳ Đà Lâm (một tịnh xá Phật giáo nổi tiếng tại Ấn Độ) tại thành Xá Vệ. Khi ấy, Ngài đã quán chiếu tương lai của tất cả chúng sanh. 

Với tâm từ bi rộng lớn vô lượng, Ngài đã tiết lộ câu thần chú của Bồ Tát Chuẩn Đề La Ni Kinh như đã đề cập ở trên.

Lợi lạc vô lượng khi trì tụng Chú Chuẩn Đề

Lợi lạc khi trì tụng thần chú Chuẩn Đề là không thể kể bàn.

Đức Phật Thích Ca đã từng giảng giải về sự nhiệm màu khi trì tụng câu thần chú này. Phật nói:

“Đà La Ni (tức chỉ chú Chuẩn Đề) này có uy lực rất lớn, chí tâm trì tụng quyết phải tự chứng. Nó có năng lực khiến cả cây khô phát sinh hoa trái chứ huống gì những quả báo chốn nhân gian. Trì tụng thường xuyên thì nạn lửa nước, binh đao, ân oán gia tộc tự nhiên được hóa giải. Nếu người bị quỷ thần khiến cho bệnh mà chết, kết ấn tụng chú này 7 biến, lấy ấn, ấn nơi tại ngực đều khiến sống trở lại. Gia đình ai nhà cửa không êm ấm, bị quỷ thần quấy nhiễu, trì chú này thì quỷ thần liên đi khỏi.”

Đức Phật cũng dạy rằng, ai trì tụng chú Chuẩn Đề này 10 vạn biến thì sẽ được gặp chư Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác trong những giấc mơ, nghiệp lực cũng được tiêu trừ bớt.

Thần chú Chuẩn Đề có lợi lạc không thể kể bàn khi trì tụng
Thần chú Chuẩn Đề có lợi lạc không thể kể bàn khi trì tụng

Linh ứng nhiệm màu khi trì tụng Chuẩn Đề Oai Linh Chú

Một người chia sẻ, trước đây anh không tin vào Phật pháp, không tin vào thần thánh. Một giai đoạn, anh gặp phải đại nạn khi sức khỏe và sự nghiệp đều đi xuống, anh phải gánh một khoản nợ lớn. 

Trong lúc mất hết niềm tin vào cuộc sống, anh đã bén duyên với Phật pháp. Anh tìm gặp một vị trụ trì. Sau khi nghe lời giãi bày của anh về những kiếp nạn anh đang gặp phải, vị sư thầy chỉ dạy anh bài chú Chuẩn Đề, bảo anh về kiên trì tụng niệm.

Mỗi ngày anh đều tụng 10.000 lần câu chú Chuẩn Đề. Anh tụng từ sáng đến tối. Lúc nào rảnh là anh lại tụng. Sau một thời gian vài tháng trì tụng chú liên tục, tình hình bắt đầu tích cực lên. Anh dần dần trả được bớt khoản nợ lớn trước đây. Công việc kinh doanh của anh dần thuận lợi hơn. Sức khỏe của anh cũng tốt lên. Anh thường gặp được may mắn trong cuộc sống hơn.

Cách tụng trì Chú Chuẩn Đề được hiệu quả và linh ứng nhất

Ai cũng có thể trì tụng thần chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề và tại bất kỳ nơi đâu, bằng bất kỳ hình thức nào: tụng ngoài miệng hay tụng trong đầu hay chép tay. 

Khi tụng chú này cũng không đòi hỏi nghi thức nào quá cao siêu, phức tạp. Chỉ cần nhẩm đọc nếu bạn chưa thuộc, hoặc nếu thuộc rồi thì tụng như tụng các bài chú khác.

Ngoài ra, trong khi trì tụng chú Chuẩn Đề bạn có thể tụng song song với bắt thủ ấn. Cách kết thủ ấn Phật Mẫu Chuẩn Đề như sau:

Hướng dẫn chi tiết cách bắt ấn Phật Mẫu Chuẩn Đề

Nghi lễ hành trì chú Chuẩn Đề

Nghi lễ hành trì thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề không phức tạp.

Điều quan trọng bạn cần có niềm tin tuyệt đối vào công lực của bài chú thì thần chú mới linh nghiệm. Còn khi tụng chú mà bạn còn hoài nghi sự nhiệm màu của thần chú thì dù bạn thực hành nghi lễ cao siêu thì sự nhiệm màu cũng không xuất hiện.

Ca sĩ Tinna Tình, một người đã thực hành và trải nghiệm sự nhiệm màu của các bài thần chú Chuẩn Đề chia sẻ cách để tụng chú có hiệu quả như thế này:

“Để câu thần chú của Phật Mẫu Chuẩn Đề thật sự có hiệu quả thì niềm tin của người tụng phải thật vững. Không thể đọc chú trong sự nghi hoặc liệu chú này có hiệu quả với mình hay không. Ngoài ra cần giữ được sự nhất tâm vào câu chú, khi đọc chú thì tập trung vào việc đọc chú chứ không được nghĩ tới việc khác.”

Thần Chú Chuẩn Đề là diệu pháp cho chúng sinh thời Mạt Pháp

Sở dĩ nói chú Chuẩn Đề là diệu pháp cho chúng sinh thời Mạt Pháp vì các lẽ sau đây:

 • Chú Chuẩn Đề bao hàm các thần chú khác, tất cả chân ngôn trong Phật giáo.
 • Trì tụng chú Chuẩn Đề đơn giản, ngắn gọn, uy lực mạnh mẽ, dễ giúp người tụng thành tựu.
 • Nghi thức trì tụng chú Chuẩn Đề đơn giản không cần phức tạp như các thần chú khác, ai cũng có thể trì tụng được.

Thỉnh tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá

Tượng Phật Đá Cao Trang là cơ sở chế tác tượng Phật bằng đá uy tín tại Đà Nẵng. Tôn tượng Phật đá do Cao Trang chế tác nên đã an vị tại nhiều ngôi chùa trải dài từ Bắc chí Nam, sang tận hải ngoại

Nếu quý bạn đọc, quý Phật tử, quý tăng ni phát tâm nguyện thanh tịnh thỉnh tượng Chuẩn Đề bằng đá để cúng dường cho chùa, hãy liên hệ với Cao Trang theo địa chỉ sau:

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn
Fanpage: facebook.com/tuongphatdacaotrang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *