Luật nhân quả là định luật bao trùm vạn vật trong vũ trụ và là một trong những khái niệm quan trọng bậc nhất trong Phật giáo.

Vậy bạn có biết luật nhân quả là gì và biết cách áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống để có một cuộc sống hạnh phúc và an lạc? Hãy đọc bài viết này của Tượng Phật Đá Cao Trang để tìm hiểu về luật nhân quả trong Phật giáo và các tôn giáo khác, cũng như cách vượt qua nghiệp báo và thay đổi số phận theo ý muốn.

 

Định nghĩa luật nhân quả

Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên của vũ trụ

Luật nhân quả (tiếng Anh: The Law of Cause and Effect) hay còn gọi là Luật Nghiệp (Karma) là một từ tiếng Phạn liên quan đến hành động (nguyên nhân) và kết quả. Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên của vũ trụ, được hoạt động để giữ gìn trật tự, giữ gìn sự an toàn của các hành tinh ở trong không gian.

Luật nhân quả cho rằng mọi sự việc xảy ra trong cuộc sống có quan hệ với nhau qua các tiền kiếp và liên quan đến sự tồn tại của một sinh vật, không thể bị thay đổi hoặc khó bị thay đổi. Luật nhân quả cũng là một luật tắc không thể thiếu được khi hình thành một xã hội nhân bản đạo đức.

Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên của vũ trụ
Luật nhân quả là một quy luật tự nhiên của vũ trụ

Luật nhân quả tiếng Anh, Sanskrit và Pali là gì?

Luật nhân quả tiếng Anh là The Law of Cause and Effect, có nghĩa là luật nguyên nhân và kết quả. Luật này được dùng để chỉ cho sự liên hệ giữa các sự kiện trong cuộc sống.

Trong tiếng Sanskrit, khái niệm luật nhân quả báo ứng gọi là là hetu-phala, có nghĩa là nguyên nhân và kết quả. Luật này được dùng để chỉ cho sự liên hệ giữa các pháp (sự vật) trong vũ trụ.

Còn trong tiếng Pali, luật nhân quả gọi là paccaya-phala, có nghĩa là duyên khởi và kết quả. Luật này được dùng để chỉ cho sự liên hệ giữa các duyên (nhân duyên) trong cuộc sống.

Luật nhân quả trong Phật giáo được gọi là hetu-phala hay karma

Trong Phật giáo, luật nhân quả được gọi là hetu-phala hay karma. Karma là từ tiếng Phạn có nghĩa là hành động hay việc làm. Karma cũng có nghĩa là năng lực phát động của hành động hay việc làm đó.

Theo Phật giáo, mọi hành động hay việc làm của chúng sinh đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, cũng như của những người xung quanh. Hành động hay việc làm nào tốt đẹp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, hành động hay việc làm nào xấu xa sẽ mang lại kết quả xấu xa. Đây là luật nhân quả trong Phật giáo.

Những đặc tính của luật nhân quả

Nhân thế nào thì quả thế ấy

Đây là một trong những đặc tính cơ bản của luật nhân quả. Nó cho rằng nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. Hễ nhân đổi thì quả cũng đổi.

Ví dụ, nếu ta muốn có quả cam thì ta phải ươm hạt giống cam; nếu ta muốn có hạt đậu thì ta phải gieo giống đậu. Không bao giờ ta trồng cam mà lại được đậu, hay trồng đậu mà lại được cam.

Người học đàn thì biết đàn, người học chữ thì biết chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng có sự tương ứng với nhau.

Quy luật nhân quả có những đặc tính khác nhau
Quy luật nhân quả có những đặc tính khác nhau

Một nhân không thể sinh ra quả

Đây là một trong những đặc tính phức tạp của luật nhân quả. Nó cho rằng sự vật trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Cho nên không có một nhân nào, có thể tự tác thành kết quả được, nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác.

Ví dụ, ta nói rằng hạt lúa sinh ra cây lúa, là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sinh ra gì được cả, nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất nước, nhân công. Cho nên, khi ta nghe bất cứ ai tuyên bố rằng: “mọi vật do một nhân sinh ra, hay một nhân có thể sinh ra vạn vật”; ta có thể chắc chắn rằng, người ấy nói sai sự thật.

Trong nhân có quả, trong quả có nhân

Đây là một trong những đặc tính tinh tế của luật nhân quả. Nó cho rằng chính trong nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả vị lai; cũng chính trong cái quả hiện tại, đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân, là khi nó chưa biến chuyển, hình thành ra cái quả mà ta mong muốn, chờ đợi. Một sự vật ta gọi là quả, là khi nó chưa biến chuyển, hình thành ra trạng thái mà ta mong đợi ước muốn.

Ví dụ, khi ta gieo hạt lúa vào ruộng, ta gọi hạt lúa là nhân. Khi cây lúa lớn và cho trái, ta gọi trái lúa là quả. Nhưng trong hạt lúa đã có hàm chứa cây lúa và trái lúa vị lai; cũng như trong trái lúa đã có hình bóng của hạt lúa quá khứ.

Luật nhân quả là định luật bao trùm vạn vật, chúng sinh trong vũ trụ
Luật nhân quả là định luật bao trùm vạn vật, chúng sinh trong vũ trụ

Luật nhân quả trong Phật giáo và các tôn giáo khác

Luật nhân quả trong Phật giáo Tiểu thừa và Đại thừa

Trong Phật giáo, luật nhân quả được phân biệt thành hai hệ thống qua sự phát triển của các hệ phái sau này, đó là luật nhân quả Tiểu thừa và luật nhân quả Đại thừa.

Theo quan niệm Phật giáo Tiểu thừa, mọi hành động hay việc làm của chúng sinh đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ở kiếp này hoặc kiếp sau. Luật nhân quả Tiểu thừa cũng cho rằng mục tiêu của chúng sinh là thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến Niết bàn hay Giải thoát.

Còn theo quan niệm của Phật giáo Đại thừa, mọi hành động hay việc làm của chúng sinh đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ở mọi cõi, mọi phương. Ngoài ra, Đại thừa cho rằng mục tiêu của chúng sinh là không chỉ thoát khỏi vòng luân hồi, mà còn là giúp đỡ mọi chúng sanh thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến Bồ đề hay Phổ độ.

Luật nhân quả trong các tôn giáo khác (Hindu, Jain, Sikh…)

Luật nhân quả không chỉ có riêng của Phật giáo, mà trước đó và ngay trong thời kỳ đức Phật còn tại thế, các luận sư ngoại đạo cũng đã lập thành luận thuyết chủ trương rõ ràng rồi. Các tôn giáo khác cũng có sự hiểu biết và áp dụng luật nhân quả vào giáo lý và đời sống của họ.

Ví dụ, Hindu giáo cho rằng luật nhân quả là luật karma, là sự liên kết giữa các hành động và kết quả trong vòng luân hồi. Hindu giáo cũng cho rằng mục tiêu của chúng sinh là thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến Moksha hay Giải thoát.

Jain giáo gọi luật nhân quả là karma, là sự liên kết giữa các hành động và kết quả trong vòng luân hồi. Giống như Phật giáo, tôn giáo này cũng cho rằng mục tiêu của chúng sinh là thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến Moksha hay Giải thoát.

Trong khi đó, Sikh giáo lại quan niệm luật nhân quả là sự liên kết giữa các hành động và kết quả trong vòng luân hồi, và mục tiêu của chúng sinh trong kiếp sống hiện tại là phải tìm đường thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến Mukti hay Giải thoát.

Tóm lại, dựa trên quan niệm trên, có thể nhận thấy Luật nhân quả của các tôn giáo có những điểm tương đồng đó là tự mình giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.

Luật nhân quả của các tôn giáo có những điểm tương đồng
Luật nhân quả của các tôn giáo có những điểm tương đồng

Sự tương đồng và khác biệt giữa các tôn giáo về luật nhân quả

Có thể thấy rằng, các tôn giáo khác nhau đều có sự tương đồng về luật nhân quả, đó là:

 • Đều cho rằng mọi hành động hay việc làm của chúng sinh đều có ảnh hưởng đến cuộc sống của họ ở kiếp này hoặc kiếp sau.
 • Đều cho rằng mục tiêu của chúng sinh là thoát khỏi vòng luân hồi, đạt đến trạng thái giải thoát.

Tuy nhiên, các tôn giáo cũng có sự khác biệt về luật nhân quả, đó là:

 • Phật giáo Đại thừa cho rằng mục tiêu của chúng sinh không chỉ là giải thoát cho bản thân, mà còn là phổ độ cho mọi chúng sanh.
 • Phật giáo Đại thừa cho rằng luật nhân quả không chỉ dựa trên thời gian, mà còn dựa trên không gian, tính vô thể quan niệm.
 • Phật giáo Đại thừa cho rằng luật nhân quả không chỉ liên quan đến hành vi ngoại cảnh, mà còn liên quan đến tâm niệm nội cảnh.

Luật nhân quả trong cuộc sống

Cách áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống hàng ngày

Luật nhân quả không chỉ là một lý thuyết xa vời, mà là một nguyên tắc thực tiễn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta có thể áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống bằng cách:

 • Nhận thức rõ ràng về hậu quả của mọi hành động hay việc làm của mình, cũng như của người khác.
 • Lựa chọn hành động hay việc làm tốt đẹp, mang lại lợi ích cho bản thân và cho xã hội.
 • Tránh hành động hay việc làm xấu xa, gây hại cho bản thân và cho xã hội.
 • Chịu trách nhiệm với kết quả của mình, không trốn tránh hay đổ lỗi cho người khác.
 • Học hỏi từ kinh nghiệm, sửa sai và cải thiện bản thân.

Khi đã hiểu biết về định luật nhân quả, hẳn biết sẽ biết rằng mọi việc làm của mình đều sẽ tạo ra kết quả. Việc tốt tạo quả tốt, việc xấu tạo quả xấu. Quả có thể đến sớm hay muộn nhưng chắc chắn nó sẽ đến. Để nhận quả tốt nên năng làm việc thiện, còn để tránh và giảm nhẹ quả xấu chúng ta nên học cách sám hối. Mời bạn đọc tham khảo hướng dẫn tụng kinh sám hối tiêu trừ nghiệp chướng mỗi ngày.

Nên siêng năng hành thiện, tránh điều ác để tránh luật nhân quả tìm đến
Nên siêng năng hành thiện, tránh điều ác để tránh luật nhân quả tìm đến

Cách vượt qua nghiệp báo và thay đổi số phận theo ý muốn

Luật nhân quả không có nghĩa là chúng ta phải chịu đựng số phận do nghiệp báo đã tạo ra. Chúng ta có thể vượt qua nghiệp báo và thay đổi số phận theo ý muốn bằng cách:

 • Nhận diện và chấp nhận nghiệp báo hiện tại của mình, không phủ nhận hay than trách.
 • Tìm hiểu và hiểu biết nguyên nhân gốc rễ của nghiệp báo hiện tại, không chỉ dừng lại ở hiện tượng bề ngoài.
 • Thay đổi và cải thiện hành động hay việc làm của mình, không lặp lại những sai lầm đã gây ra nghiệp báo.
 • Tạo dựng và duy trì những hành động hay việc làm tốt đẹp, mang lại nghiệp lành cho bản thân và cho xã hội.
 • Niệm Phật và tu tập theo giáo lý Phật giáo, để thanh lọc tâm trí và giải thoát khỏi vòng luân hồi.

Những lợi ích của việc hiểu biết và tuân theo luật nhân quả

Việc hiểu biết và tuân theo luật nhân quả có rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của chúng ta, đó là:

 • Giúp chúng ta có một cái nhìn khách quan và sâu sắc về thế giới và cuộc sống.
 • Giúp chúng ta có một thái độ tích cực và trách nhiệm với cuộc sống.
 • Giúp chúng ta có một cuộc sống hòa hợp và an bình với bản thân và với xã hội.
 • Giúp chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc và an lạc với bản thân và với xã hội.
 • Giúp chúng ta có một cuộc sống ý nghĩa và cao cả với bản thân và với xã hội.
Sự hiểu biết luật nhân quả là gì mang lại nhiều lợi lạc
Sự hiểu biết luật nhân quả là gì mang lại nhiều lợi lạc

Các câu nói hay về luật nhân quả báo ứng trong cuộc sống

Người xưa đã để lại nhiều câu nói hay phản ánh sâu sắc định quan niệm về luật nhân quả. Chẳng hạn như các câu:

 1. Gieo gió gặt báo
 2. Có vay ắt có trả
 3. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát
 4. Luật nhân quả không chừa một ai
 5. Ở hiền gặp lành
 6. Ăn khế trả vàng
 7. Ác giả ác báo
 8. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước

Kết luận

Trong bài viết này, tôi đã giới thiệu cho bạn về luật nhân quả là gì, những đặc tính của luật nhân quả, luật nhân quả trong Phật giáo và các tôn giáo khác, cũng như cách áp dụng luật nhân quả vào cuộc sống. Tôi hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có một cái nhìn toàn diện và sâu sắc về luật nhân quả, cũng như cách vận dụng luật nhân quả để tự mình thay đổi số phận.

Lời khuyên dành cho bạn là: Hãy luôn ý thức rõ ràng về hậu quả của mọi hành động hay việc làm của mình, hãy lựa chọn hành động hay việc làm tốt đẹp, mang lại lợi ích cho bản thân và cho xã hội. Hãy tránh hành động hay việc làm xấu xa, gây hại cho bản thân và cho xã hội. Hãy chịu trách nhiệm với kết quả của mình, không trốn tránh hay đổ lỗi cho người khác. Hãy học hỏi từ kinh nghiệm, sửa chữa những lỗi lầm và cải thiện bản thân. Hãy niệm Phật và tu tập theo giáo lý Phật giáo, để thanh lọc tâm trí và giải thoát khỏi vòng luân hồi.

Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết này của Tượng Phật Đá Cao Trang. Hãy thường xuyên truy cập tuongphatda.vn để theo dõi nhiều bài viết thú vị về Phật giáo và tham khảo các mẫu tượng phật đá tự nhiên thật đẹp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *