Cam kết bảo mật

Cao Trang cam kết bảo mật mọi thông tin cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khách hàng cung cấp cho chúng tôi, bằng cả hình thức trực tiếp và để lại thông tin trên website tuongphatda.vn, trong quá trình đặt tượng Phật đá. 

Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ thông tin nào của khách hàng vào bất kỳ mục đích nào.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Cao Trang chỉ thu thập thông tin cá nhân của bạn nhằm:

  • Liên hệ tư vấn trực tiếp
  • Thiết lập và xác nhận đơn đặt hàng
  • Liên hệ giao nhận hàng
  • Yêu cầu thanh toán

Thông tin cá nhân nào bị thu thập

  • Những thông tin bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi.
  • Những thông tin chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp nhằm mục đích thiết lập đơn hàng của bạn.

Không chia sẻ thông tin khách hàng

Cao Trang cam kết không chia sẻ bất kỳ thông tin nào của khách hàng với bất kỳ ai, với bất kỳ mục đích nào.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu?

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn.

Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Chúng tôi có đội ngũ kiểm duyệt các bình luận trên website. Những bình luận không vi phạm chính sách của chúng tôi và cộng đồng sẽ bị loại bỏ.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ.

Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có đội ngũ và hệ thống lưu trữ dự liệu nhằm đảm bảo tính bảo mật thông tin của bạn ở mức tối đa.

 

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn
Fanpage: facebook.com/tuongphatdacaotrang