Việc lưu giữ những tấm ảnh tượng Phật, tượng Bồ Tát đẹp không chỉ đơn thuần là lưu hình ảnh tôn tượng của các Ngài. Mà còn thể hiện lòng thành kính của chúng ta đối với các Ngài.

Nhìn ngắm các tấm hình tượng Phật, tranh vẽ Phật… còn là lời nhắc nhở chúng ta hướng thiện, bớt đi tham – sân – si, tránh làm điều ác hại người, chuyên tâm tu học theo triết lý nhà Phật.

Bộ sưu tập 500+ hình ảnh tượng Phật đẹp nhất
Bộ sưu tập 500+ hình ảnh tượng Phật đẹp nhất

Vài nét về hình ảnh tượng Phật

Hình ảnh tượng Phật là những bức ảnh chụp các tôn tượng Phật nhằm lưu giữ, chiêm bái các tôn tượng Phật đẹp mà chúng ta ít có cơ hội được hành hương.

Theo quan niệm Phật giáo, việc nhìn thấy tượng Phật hay những bức ảnh chụp tượng Phật, tranh vẽ Phật… đều giống như nhìn thấy Phật vậy.

Do đó, mỗi khi trông thấy những bức ảnh chụp một pho tượng Phật, chúng ta đều phải kính cẩn, trân trọng hệt như đang hành lễ trước tượng Phật thật sự.

500+ Hình ảnh tượng Phật đẹp nhất 2023

Sau đây, Cao Trang xin mạn phép chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh tượng Phật đẹp nhất của chúng tôi. Mời bạn dành chút thời gian chiêm ngưỡng.

Hình ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền có hào quang bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền có hào quang bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền đài sen đá trắng tuyệt đẹp
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền đài sen đá trắng tuyệt đẹp
Ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền nhỏ
Ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền nhỏ
Ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền bằng đá
Ảnh tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền bằng đá
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền đẹp
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca tọa thiền đẹp
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca theo phong cách Nam Tông
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca theo phong cách Nam Tông
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá sa thạch
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca ngồi thiền bằng đá sa thạch
Hình ảnh tượng Phật Thích Ca đứng bằng đá trắng
Hình ảnh về tượng Phật Thích Ca đứng bằng đá trắng

Xem thêm các tấm ảnh tượng Phật Thích Ca khác. Hoặc bạn cũng có thể chiêm những hơn 100 hình ảnh phật thích ca đẹp nhất nếu có thời gian.

Hình ảnh tượng Phật A Di Đà đẹp

Hình ảnh tượng Phật A Di Đà đứng bằng đá trắng
Hình ảnh chụp tượng Phật A Di Đà đứng bằng đá trắng
Hình ảnh tượng Phật A Di Đà đứng bằng đá trắng xám
Hình ảnh chụp tượng Phật A Di Đà đứng bằng đá trắng xám

Hình ảnh tượng Phật Quan Âm Bồ Tát đẹp nhất

Tượng Quan Âm Bồ Tát có rất nhiều dáng tượng khác nhau. Do đó chúng tôi xin chia sẻ hình ảnh tượng Phật Quan Âm theo từng dáng tượng một.

Hình tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen

Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen cao 5m
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen kích thước nhỏ
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đứng trên đài sen kích thước nhỏ
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng trên đài sen
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng trên đài sen
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng trên đài sen cao 4m
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng trên đài sen cao 4m
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng cầm tràng hạt
Hình ảnh tượng Phật Quan Âm đẹp đứng cầm tràng hạt

Hình tượng Phật Quan Âm bằng đá ngồi thiền trên đài sen

Hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi thiền bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi thiền bằng đá xanh Ấn Độ
Hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi thiền bằng đá non nước
Hình ảnh tượng Bồ Tát Quan Âm ngồi thiền bằng đá non nước

Hình tượng Phật Quan Âm tống tử

Hình ảnh tượng Phật Bà Quan Âm tống tử
Hình ảnh chụp tôn tượng Phật Bà Quan Âm tống tử
Hình ảnh tượng Phật Bà Quan Âm tống tử bằng đá
Hình ảnh chụp tôn tượng Phật Bà Quan Âm tống tử bằng đá

Hình tượng Phật Quan Âm Ngự Long Quá Hải

Ảnh tượng Quan Âm Ngự Long Quá Hải Bằng Đá
Ảnh tượng Quan Âm Ngự Long Quá Hải Bằng Đá
Bức hình tượng Phật Quan Âm Ngự Long Quá Hải Bằng Đá
Bức hình tượng Phật Quan Âm Ngự Long Quá Hải Bằng Đá

Xem thêm các ảnh tượng Bồ Tát Quan Âm khác

Hình tượng 33 ứng hóa thân của Phật Quan Âm Bồ tát

Hình ảnh tượng Phật Đản Sanh

Hình ảnh chụp tôn tượng Phật đản sanh bằng đá
Hình ảnh chụp tôn tượng Phật đản sanh bằng đá
Hình ảnh chụp tượng Phật đản sanh bằng đá trắng
Hình ảnh chụp tượng Phật đản sanh bằng đá trắng

Hình ảnh tượng Đức Phật Dược Sư

Hình tượng Phật Dược Sư bằng đá
Hình tượng Phật Dược Sư bằng đá

Hình ảnh tượng Tam Thế Phật

Hình tượng Tam Thế Phật
Hình tượng Tam Thế Phật

Hình ảnh tượng Tây Phương Tam Thánh Phật

Hình ảnh bộ tượng Tây Phương Tam Thánh
Hình ảnh bộ tượng Tây Phương Tam Thánh
Hình ảnh bộ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng đá
Hình ảnh bộ tượng Tây Phương Tam Thánh bằng đá

Hình ảnh tượng Đức Phật Di Lặc

Ảnh chụp tượng Phật Di Lặc cười bằng đá
Ảnh chụp tượng Phật Di Lặc cười bằng đá
Ảnh tượng Phật Di Lặc cười bằng đá
Ảnh tượng Phật Di Lặc cười bằng đá

Hình ảnh tượng Phật nằm

Hình tượng Phật Niết Bàn
Hình tượng Phật Niết Bàn
Hình tượng Phật nằm bằng đá
Hình tượng Phật nằm bằng đá

Hình ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hình ảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hình ảnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát
Hình ảnh tượng Bồ Tát Địa Tạng
Hình ảnh tượng Bồ Tát Địa Tạng
Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng
Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát đứng

Hình ảnh tượng Đạt Ma Sư Tổ

Hình ảnh tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền
Hình ảnh tượng Đạt Ma Sư Tổ ngồi thiền
Hình ảnh tượng Đạt Ma Tổ Sư đứng
Hình ảnh tượng Đạt Ma Tổ Sư đứng

Hình ảnh tượng Đại Thế Chí Bồ Tát

Hình ảnh tượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Hình ảnh tượng Đại Thế Chí Bồ Tát
Hình ảnh tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đá
Hình ảnh tượng Đại Thế Chí Bồ Tát bằng đá

Hình ảnh Phật Phổ Hiền Bồ Tát

Hình ảnh tượng Phổ Hiền Bồ Tát bằng đá trắng
Hình ảnh tượng Phổ Hiền Bồ Tát bằng đá trắng

Hình ảnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Hình ảnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bằng đá
Hình ảnh tượng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bằng đá

Hình tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề đẹp

Hình tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá
Hình tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá
Hình ảnh tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá
Hình ảnh tượng Phật Mẫu Chuẩn Đề bằng đá

Hình ảnh Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn

Ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhã Bồ Tát
Ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhã Bồ Tát
Hình ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ tát bằng đá
Hình ảnh tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ tát bằng đá

Hình ảnh tượng Vi Đà – Tiêu Diện

Hình ảnh tượng Vi Đà - Tiêu Diện Hộ Pháp
Hình ảnh tượng Vi Đà – Tiêu Diện Hộ Pháp

Hình ảnh tượng Thập Bát La Hán

Hình ảnh tượng Thập Bát La hán
Hình ảnh tượng Thập Bát La hán

Hình ảnh tượng Kim Cang đẹp nhất

Hình ảnh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Hình ảnh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Hình ảnh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Hình ảnh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đá
Hình ảnh tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đá

Vị trí tốt nhất để treo hình ảnh Phật, ảnh tượng Phật

  • Những nơi tranh nghiêm, cao ráo, sạch sẽ, khô thoáng
  • Những nơi có nhiều ánh sáng
  • Những vị trí mà bạn có thể nhìn thấy ảnh Phật thường xuyên

Lưu ý khi treo hình ảnh Phật, ảnh chụp tượng Phật, tranh vẽ Phật

  • Không treo quá nhiều hình ảnh tượng của Phật, tranh vẽ hay hình ảnh Phật để tránh tác dụng ngược khiến tâm bất an hơn.
  • Tránh treo hình tượng Phật ở nới tối tắm, ẩm thấp, bụi bặm, dơ bẩn.
  • Thường xuyên lau chùi hình ảnh tượng của Phật.
  • Khi lau ảnh Phật phải dùng khăn sạch, mới lau với nước thơm, nước thảo mộc.
  • Tránh để hình ảnh tượng của Phật bị hư hỏng, nhàu nát, dính nước.

Nơi thỉnh tượng Phật đá đẹp nhất, vận chuyển toàn quốc

Những tấm ảnh chụp tượng Phật đá đẹp mà bạn vừa chiêm ngưỡng đều là thành quả lao động của các nghệ nhân tại Tượng Phật Đá Cao Trang.

Những tôn tượng Phật đá này đều đã được thỉnh và an vị tại các chùa lớn nhỏ, cư gia của Phật tử trên khắp cả nước; và cả ở nước ngoài.

Do đó, quý bạn, quý Sư Thầy Sư Cô, quý khách hàng nếu phát nguyện muốn thỉnh, đặt chế tác tượng Phật đá đẹp như trong những hình ảnh tượng Phật ở trên. Hãy liên hệ với Cao Trang theo địa chỉ:

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn
Fanpage: facebook.com/tuongphatdacaotrang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *