Tại Việt Nam, rằm tháng 7 còn được gọi là ngày Xá tội vong nhất bởi theo quan niệm dân gian, vào ngày này, cửa địa ngục được mở ra, vong linh, cô hồn dã quỷ sẽ được trở lại dương gian. Do đó, vào ngày này, rất nhiều gia đình Việt chuẩn bị lễ vật cúng với mong muốn người thân đã khuất được thụ hưởng lễ vật, sống cuộc sống đủ đầy ở thế giới bên kia. Bài viết này sẽ tổng hợp đầy đủ các bài cúng, văn khấn rằm tháng 7, giúp bạn đọc thực hiện lễ cúng chính xác theo phong tục.

Tổng hợp các bài văn cúng, văn khấn rằm tháng 7 đầy đủ
Tổng hợp các bài văn cúng, văn khấn rằm tháng 7 đầy đủ

Tổng hợp các bài cúng, văn khấn rằm tháng 7 đầy đủ nhất

Tượng Phật Đá Cao Trang tổng hợp tất cả bài cúng, văn khấn ngày rằm tháng 7 đầy đủ và chuẩn xác nhất với mong muốn bạn đọc sẽ thực hiện nghi lễ này thật chính xác trong ngày Xá tội vong nhân năm nay.

Bài cúng Phật rằm tháng 7 tại nhà 

Theo cuốn Văn khấn cổ truyền Việt Nam do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản, bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7 có nội dung như sau:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão.

Tín chủ chúng con là…

Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời ngài đức Địa Tạng Vương Bồ tát, đức Mục Kiền Liên Tôn giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Bài cúng tổ tiên (gia tiên) dịp rằm tháng 7

Cũng theo các ghi chép trong quyển Văn khấn cổ truyền Việt Nam, bài văn khấn gia tiên rằm tháng 7 có nội dung như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão 2023. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức.

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính dâng lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ….

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn rằm tháng 7 với chư vị thần linh

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm Quý Mão 2023

Tín chủ chúng con tên là:… 

Ngụ tại nhà số… đường… phường (xã)…quận (huyện)… tỉnh (thành phố)… 

Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. 

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Văn khấn chúng sinh rằm tháng 7 

Văn khấn chúng sinh còn được gọi bằng tên gọi khác là văn khấn cô hồn. Bài cúng rằm tháng bảy này có nội dung như sau:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không cửa không nhà

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng – che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với quần áo đã được phân chia

Kính cáo Tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con

Tên là:……

Vợ/Chồng:…

Con trai:…

Con gái:…

Ngụ tại:…

(*) Bạn cần lưu ý rằng bài cúng chúng sinh được thực hiện ngoài trời.

Bài cúng đốt quần áo vào rằm tháng 7

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng trần

Con lạy Bồ Tát Quan Âm con lạy Táo phủ Thần quân chính thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ

Đại Thánh Khảo giáo

A Nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương

Gốc cây xó chợ đầu đường

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang

Quanh năm đói rét cơ hàn

Không manh áo mỏng, che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn

Dù rằng chết uổng, chết oan

Chết vì nghiện hút chết tham làm giàu

Chết tai nạn – chết ốm đau

Chết đâm chết chém chết đánh nhau tiền tình

Chết bom đạn, chết đao binh

Chết vì chó dại, chết đuối, chết vì sinh sản giống nòi

Chết vì sét đánh giữa trời

Nay nghe tín chủ thỉnh mời

Lai lầm nhận hưởng mọi lời trước sau

Cơm canh cháo nẻ trầu cau

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh

Gạo muối quả thực hoa đăng

Mang theo một chút để dành ngày mai

Phù hộ tín chủ lộc tài

An khang thịnh vượng hài hòa gia trung

Nhớ ngày xá tội vong nhân

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời

Bây giờ nhận hưởng xong rồi

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần

Tín chủ thiêu hóa kim ngân

Cùng với áo quần đã được phân chia

Kính cáo tôn thần

Chứng minh công đức

Cho tín chủ con tên là…

Vợ:…

Chồng:…

Con trai:…

Con gái:…

Ngụ tại số nhà… đường… quận huyện… xã… tỉnh…

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng

Nội dung văn khấn đốt vàng mã rằm tháng 7 cụ thể như sau. Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách:

 1. Âm dương nhất lý/ Lễ phật hoàn thành/ Phần hoá kim ngân/ Cúng giàng lễ tất
 2. Dương sao âm vậy/ Lễ Phật đã xong/ Phần hoá vàng bạc/ Cúng dàng đã xong

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan, cửa hàng

Nếu bạn được giao nhiệm vụ làm lễ cúng Xá tội vong nhân cho cơ quan, nơi làm việc hoặc cửa hàng của mình thì bạn có thể tham khảo nội dung bài cúng sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2023

Tín chủ chúng con tên là:.. Là giám đốc công ty (hoặc chức danh khác)… có địa chỉ tại nhà số…, đường …, phường (xã) …, quận (huyện)…, tỉnh (thành phố) … Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn ông Táo rằm tháng 7

Nội dung bài văn khấn rằm tháng 7 Táo quân bạn đọc có thể tham khảo như sau:

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2023

Tín chủ chúng con tên là:… ngụ tại nhà số… đường… phường (xã)… quận (huyện)… tỉnh (thành phố) … 

Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao, nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần).

Thứ tự cúng rằm tháng 7 chuẩn xác

Dưới đây là danh sách các bước và nghi thức trong lễ cúng tế truyền thống:

 • Khởi chuông 3 hồi và lại 3 dùi.
 • Đốt hương và thượng hương.
 • Xá 3 cái rồi cắm hương vào lư.
 • Quỳ 4 lạy (4 lạy chào).
 • Rót rượu lần 1 (sơ hiến lễ).
 • Đọc văn sớ nếu đã viết sẵn.
 • Lạy quỳ 2 lạy (tiễn lời khấn lên bề trên).
 • Rời khỏi vị trí quỳ.
 • Bước vào chiếu và quỳ chước tửu lần 2 (hiến lễ).
 • Phủ phục và rời khỏi chiếu.
 • Bước vào chiếu, rót rượu và lạy quỳ 2 lạy (hành chung hiến lễ).
 • Rời khỏi chiếu sau khi hoàn thành.
 • Thành viên tham dự thắp hương (mỗi người lạy 4 lạy).
 • Chủ tế thay nước và châm trà.
 • Chủ tế quỳ lạy 4 lạy (từ biệt).
 • Đốt chúc và vàng mã.
 • Kết thúc bằng một hồi chuông.
 • Chủ tế xá 3 cái và rời khỏi chiếu.
 • Kết thúc lễ cúng tế.

Hướng dẫn thực hiện hóa vàng rằm tháng 7

Việc cúng hóa vàng mã là bước quan trọng và không thể thiếu trong lễ cúng xá tội vong nhân. Các bước thực hiện nghi lễ này như sau: 

Cúng hóa vàng mã:

 • Lễ cúng hóa vàng mã diễn ra ở sân hoặc một góc vườn sạch sẽ.
 • Sau khi đọc văn khấn xong, gần hết 1 tuần hương, người ta bắt đầu thực hiện việc hóa tiền vàng.
 • Hóa tiền vàng được thực hiện cho mỗi lễ vàng tiền riêng biệt.
 • Tiến hành hóa tiền vàng theo thứ tự từ các bậc cao xuống, bắt đầu từ gia thần trước, sau đó là gia tiên.

Bước chuẩn bị trước khi hóa tiền vàng:

 • Trước khi thực hiện mỗi lễ hóa tiền, người thực hiện cúng nên vái ba lần và đọc khấn.
 • Khấn văn: “Gia chủ xin hóa tiền vàng, kim ngân… thỉnh vong linh gia tiên nhận chút lễ bạc, tâm thành. Kính cáo tôn thần, xin rước vong linh lại về âm giới”.

Những lưu ý khi cúng và đọc văn khấn rằm tháng 7

Một số lưu ý chúng ta cần nhớ khi thực hiện lễ cúng ngày rằm tháng 7 Âm lịch đó là:

Viết và hóa văn khấn chuẩn:

 • Viết bài văn khấn cúng chúng sinh Rằm tháng 7 trên giấy.
 • Sau khi viết xong, hóa văn khấn để thể hiện lòng thành kính và tâm tình.
 • Mục đích là tạo cảm xúc và đảm bảo việc đọc văn khấn thể hiện chân thành và cảm xúc.

Mặc lịch sự và nghiêm trang:

 • Trong ngày lễ, ăn mặc lịch sự, sạch sẽ và nghiêm trang.
 • Điều này thể hiện sự tôn trọng và lòng thành kính đối với các vị thần và linh hồn.

Thể hiện tôn kính khi đọc văn cúng:

 • Khi đọc văn cúng chúng sinh, đọc to, rõ ràng và nghiêm túc.
 • Thái độ này thể hiện lòng thành kính và sự kính trọng đối với gia tiên và các vị thần linh.

Tuân thủ trình tự nghi lễ:

 • Thực hiện cúng chúng sinh theo trình tự nghi lễ truyền thống.
 • Tuân thủ trình tự này thể hiện sự kính trọng và đảm bảo nghi thức được thực hiện đúng cách.

Hóa vàng mã một cách trang trọng:

 • Gần khi tuần hương kết thúc và chuẩn bị hóa vàng mã để dâng cúng.
 • Trước khi thực hiện nghi thức, thắp thêm hương để tôn trọng và chuẩn bị tinh thần.
 • Thực hiện nghi thức hóa vàng mã một cách trang trọng và tôn trọng.
lưu ý khi cúng và đọc văn khấn rằm tháng 7
lưu ý khi cúng và đọc văn khấn rằm tháng 7

Các câu hỏi thường gặp

Khi nào cúng trong nhà, khi nào cúng ngoài trời ngày rằm tháng 7?

 • Cúng Phật và tổ tiên thì cúng trong nhà.
 • Cúng chúng sinh, tức cúng cô hồn, thì cúng ngoài trời.

Chuẩn bị mâm cúng rằm tháng 7 như thế nào?

Mâm lễ cúng Phật:

Đối với mâm lễ cúng dường Phật cần chuẩn bị các món chay như: canh chay, chả giò chay, xôi, chè, các món xào chay.

Mâm lễ cúng tổ tiên:

 • Sắp xếp hoa quả trên chưng, mâm mặn dưới.
 • Món ăn cúng đa dạng theo sở thích gia đình hoặc ông bà.
 • Trưởng tộc cúng xôi, đầu và đuôi lợn (hoặc gà nếu không có lợn), 9 chén xếp chồng.
 • Con trưởng cúng 1 mâm cơm (7 chén xếp chồng).
 • Không phải con trưởng cúng 1 mâm cơm với 5 chén tượng trưng cho ngũ đại đồng đường.

Lễ cúng chúng sinh, cô hồn:

 • Chuẩn bị lễ vật gồm: quần áo chúng sinh, bánh kẹo, 12 chén cháo trắng, tiền vàng mã, bắp, khoai lang luộc, ly nước lã hoặc rượu, gạo, muối, ngũ quả, 12 viên đường thẻ (nếu có).
 • Đặt lễ cúng ngoài trời, trước cửa, sau khi mặt trời lặn.
 • Sử dụng các món chay thanh đạm thay vì món mặn trong lễ cúng chúng sinh.
 • Khi kết thúc, tung gạo và muối ra ngoài đất, đốt tiền vàng mã gần vị trí cúng.

Cúng rằm tháng 7 năm 2023 vào ngày nào?

 • Ngày cúng rằm tháng 7 năm 2023 rơi vào ngày 30/8/2023 dương lịch, tức 13/7 âm lịch.
 • Quan niệm dân gian cho rằng cúng rằm tháng 7 có thể thực hiện từ ngày 17/8 đến ngày 30/8.
 • Ngày đẹp nhất để cúng rằm tháng 7 là ngày 28/8 (13/7 âm lịch) vì đây được coi là thời điểm thuận lợi để cầu tài, xuất hành và giúp gia chủ đón nhận nhiều may mắn.

Cúng rằm tháng 7 vào giờ nào tốt nhất?

Giờ tốt để làm lễ cúng rằm tháng 7 Xá tội vong nhân cụ thể như sau:

Lễ cúng gia tiên:

 • Lễ cúng gia tiên nên được tổ chức vào ban ngày.
 • Giờ hợp lý cho lễ cúng là khoảng từ 11 đến 12 giờ.
 • Lý do cho việc chọn thời điểm này là vong linh người thân có thể thụ lộc mà không bị quấy rối bởi các cô hồn dã quỷ.
 • Vào thời gian này, Thổ thần sẽ cho phép vong linh người thân vào để nhận lộc.

Lễ cầu siêu Vu Lan:

 • Lễ cầu siêu Vu Lan cũng nên diễn ra trong ban ngày.
 • Thời điểm tốt nhất là từ 11 giờ đến 12 giờ.
 • Vào khoảng thời gian này, vong linh được Thổ thần mở cửa để thụ hưởng lễ vật mà không sợ bị cô hồn dã quỷ cũng được thả về trong ngày này quấy phá.

Lễ cúng cô hồn:

 • Lễ cúng cô hồn nên diễn ra vào buổi chiều tối.
 • Chọn giờ Dậu (từ 17 giờ đến 19 giờ) để tổ chức lễ cúng là tốt nhất.
 • Tuy nhiên, bất kể giờ nào được chọn, việc cúng cô hồn cần phải hoàn thành trước 12 giờ trưa ngày rằm tháng 7.

Tổng kết

Tượng Phật Đá Cao Trang đã chia sẻ xong các bài văn khấn rằm tháng 7 chuẩn xác và đầy đủ nhất để bạn đọc có thể thực hiện nghi lễ này thật tốt, giúp người thân đã khuất thụ hưởng lễ vật, vui vẻ an lạc phù hộ độ trì cho con cháu, các thành viên trong gia đình. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *