Đọc Chú Đại Bi có lợi lạc không thể kể bàn. Điều này thì Phật tử nào cũng biết. Dẫu vậy vì là bài thần chú khá dài nên việc nhẩm đọc và học thuộc chú Đại Bi rất thử thách. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn đọc cách thực hành đọc chú Đại Bi 84 câu bằng tiếng Việt và cả tiếng Phạn có kèm video hướng dẫn.

Nếu có điều kiện, mời bạn cùng phát tâm hành trì bài chú Đại Bi trong lúc đọc hoặc ngay sau khi đọc xong bài viết này.

Chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt dễ đọc dễ thuộc
Chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt dễ đọc dễ thuộc

Chú đại bi là gì

Bài chú Đại Bi (tiếng Phạn là Maha Karuna Dharani) được trích ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karuna Citta Dharani) do Quán Thế Âm Bồ Tát đọc trước khi diễn ra một cuộc hội kiến chư Phật, chư Bồ Tát, các vị thần, vị thánh. 

Cùng với câu lục tự đại minh chú Om Mani Padme Hum, chú Đại Bi là chân ngôn được lưu truyền phổ biến nhất của Đức Quán Thế Âm.

Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu dễ học thuộc

Cách đọc Chú Đại Bi 84 câu như sau:

Chú Đại Bi 84 câu bằng tiếng Việt dễ đọc
Chú Đại Bi 84 câu bằng tiếng Việt dễ đọc

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (lặp lại 3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni

 1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da
 2. Nam Mô A Rị Da
 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da
 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
 7. Án
 8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ
 9. Số Đát Na Đát Tỏa
 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da
 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà
 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế
 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng
 15. A Thệ Dựng
 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già
 17. Ma Phạt Đạt Đậu
 18. Đát Điệt Tha
 19. Án A Bà Lô Hê
 20. Lô Ca Đế
 21. Ca Ra Đế
 22. Di Hê Rị
 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa
 24. Tát Bà Tát Bà
 25. Ma Ra Ma Ra
 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng
 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông
 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế
 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế
 30. Đà Ra Đà Ra
 31. Địa Rị Ni
 32. Thất Phật Ra Da
 33. Giá Ra Giá Ra
 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra
 35. Mục Đế Lệ
 36. Y Hê Y Hê
 37. Thất Na Thất Na
 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi
 39. Phạt Sa Phạt Sâm
 40. Phật Ra Xá Da
 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra
 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị
 43. Ta Ra Ta Ra
 44. Tất Rị Tất Rị
 45. Tô Rô Tô Rô
 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ
 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ
 48. Di Đế Rị Dạ
 49. Na Ra Cẩn Trì
 50. Địa Rị Sắc Ni Na
 51. Ba Dạ Ma Na
 52. Ta Bà Ha
 53. Tất Đà Dạ
 54. Ta Bà Ha
 55. Ma Ha Tất Đà Dạ
 56. Ta Bà Ha
 57. Tất Đà Du Nghệ
 58. Thất Bàn Ra Dạ
 59. Ta Bà Ha
 60. Na Ra Cẩn Trì
 61. Ta Bà Ha
 62. Ma Ra Na Ra
 63. Ta Bà Ha
 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
 65. Ta Bà Ha
 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
 67. Ta Bà Ha
 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ
 69. Ta Bà Ha
 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ
 71. Ta Bà Ha
 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ
 73. Ta Bà Ha
 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ
 75. Ta Bà Ha
 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da
 77. Nam Mô A Rị Da
 78. Bà Lô Yết Đế
 79. Thước Bàn Ra Dạ
 80. Ta Bà Ha
 81. Án Tất Điện Đô
 82. Mạn Đà Ra
 83. Bạt Đà Dạ
 84. Ta Bà Ha 

Lưu ý: Từ câu Chú 81 đến 84 lặp lại 3 lần khi trì tụng biến cuối cùng). 

Video hướng dẫn tụng Chú Đại Bi tiếng Việt 84 câu dễ học, dễ đọc, dễ thuộc

Chú Đại Bi tiếng Phạn có lời và hướng dẫn đọc

Lời Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn:

Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn
Chú Đại Bi bằng tiếng Phạn

Namo Ratna Trayaya,

Namo Arya Jnana

Sagara, Vairochana,

Byuhara Jara Tathagataya,

Arahat e , Samyaksam Buddhaya,

Namo Sarwa Tathagate Bhyay,

Arhata Bhyah,

Samyaksam Buddhe Bhyah,

Namo Arya Avalokite

shoraya Bodhisattvaya,

Maha Sattvaya,

Maha Karunikaya,

Tadyata , Om Dara Dara,

Diri Diri, Duru Duru

Itte We, Itte Chale Chale,

Purachale Purachale,

Kusume Kusuma Wa Re,

Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Hướng dẫn đọc chú Đại Bi có lời dễ đọc, dễ thuộc:

Video đọc chú Đại Bi bằng tiếng Phạn

Hướng dẫn cách trì chú Đại Bi

Trong phần vấn đáp của một buổi giảng pháp, sư thầy Thích Pháp Hòa đã hướng dẫn cách trì chú Đại Bi chính xác nhất, đơn giản nhất và thuận tiện nhất cho Phật tử, đặc biệt người tu tại gia.

Thầy Thích Pháp Hòa nói, Chú Đại Bi có thể tụng vào bất cứ khung giờ nào cũng được miễn người tụng có thời gian rảnh, không có bất kỳ kinh sách nào quy định giờ giấc cụ thể để tụng. 

Ngoài ra, việc tụng Chú Đại Bi bao nhiêu lần không quan trọng, có thể linh hoạt thay đổi tùy vào điều kiện, quỹ thời gian và sức khỏe của người tụng. Trong quá trình tụng không nhất thiết phải đọc liền mạch như các sư thầy, mà có thể ngắt nghỉ nếu hơi của người tụng ngắn.

“Cho dù chúng ta trì kinh, tụng kinh hay đọc kinh thì cũng phải có những khoảng dừng để thở. Có người hơi ngắn đọc một chút phải ngừng, có người hơi dài thì đọc lâu hơn, nói chung phải có khoảng dừng tùy mỗi người”, thầy Thích Pháp Hòa nói.

Hướng dẫn trì tụng chú Đại Bi tại nhà

Thầy Thích Pháp Hòa cũng cho biết, trong khi trì tụng Chú Đại Bi không nhất thiết phải lần tràng hạt. “Bài chú Đại Bi là nguyên bài, trừ trường hợp muốn tụng bao nhiêu biến thì mỗi lần hết một biến mình lần một hạt để tính số lần. Tràng hạt cầm trên tay có mục đích làm trang nghiêm pháp tướng và làm cho tay không rảnh dẫn đến sự phân tâm”.

Ngoài ra, khi tụng chú Đại Bi cũng không nhất thiết phải gõ mõ. Tiếng mõ có vai trò tạo ra nhịp điệu để người tụng theo bài chú dễ dàng hơn, tụng đều hơn trong trường hợp đại chúng tụng. Còn người tụng chú 1 mình thì không cần thiết phải gõ mõ.

Việc kết ấn cũng không cần thiết khi trì chú Đại Bi tại gia. Chỉ cần đơn giản chắp tay trước ngược và nhẩm đọc chú, thậm chí không cần cũng không có vấn đề nào, tùy theo điều kiện và khả năng của mỗi người.

Tóm lại: cách tụng chú Đại Bi cốt cần sự tập trung, tâm thanh tịnh. Còn những hình thức như kết ấn, tràng hạt, gõ mõ… chỉ là phương tiện, không nhất thiết phải có.

Lợi lạc khi trì tụng chú Đại Bi

Sự màu nhiệm khi trì tụng kinh chú Đại Bi là không thể kể bàn. Theo bộ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni được Đại sư Già Phạm Đạt Ma (thời Đường) biên dịch có chép. Những người kiên trì thực hành tụng bài chú Đại Bi sẽ nhận được 15 điều lành và tránh khỏi 15 thứ hoạnh tử.

15 điều lành bao gồm:

 1. Sinh ra thường được gặp vua hiền
 2. Thường sinh vào nước an ổn
 3. Thường gặp vận may
 4. Thường gặp được bạn tốt
 5. Sáu căn đầy đủ
 6. Tâm đạo thuần thục
 7. Không phạm giới cấm
 8. Bà con hòa thuận thương yêu
 9. Của cải thức ăn thường được sung túc
 10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ
 11. Có của báu không bị cướp đoạt,
 12. Cầu gì đều được toại ý
 13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ
 14. Được gặp Phật nghe pháp
 15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu

15 thứ hoạnh tử bao gồm:

 1. Chết vì đói khát khốn khổ
 2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập
 3. Chết vì oan gia báo thù
 4. Chết vì chiến trận
 5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại
 6. Chết vì rắn độc, bò cạp
 7. Chết trôi, chết cháy
 8. Chết vì bị thuốc độc
 9. Chết vì trùng độc làm hại
 10. Chết vì điên loạn mất trí
 11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm
 12. Chết vì người ác trù ếm
 13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại
 14. Chết vì bệnh nặng bức bách
 15. Chết vì tự tử 

Chưa hết, Kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng) có chép rằng, người trì tụng Đại Bi Chú 108 biến đều đặn lâu dần thì các phiền não, nghiệp chướng đều được tiêu trừ bớt, khiến cho thân – khẩu – ý trở nên thanh tịnh.

Ý nghĩa của chú Đại Bi trong Phật giáo

Chú Đại Bi mang ý nghĩa thể hiện sức mạnh từ bi không thể đo đếm được của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mong cho tất thảy chúng sanh thành tựu hạnh phúc, tránh được các ác nghiệp, tiêu trừ khổ não, oán hận, hướng thiện. 

Ý nghĩa của chú Đại Bi đã được đề cập trong một bài viết có tựa đề: “Ý nghĩa Kinh Chú Đại Bi trong Phật giáo” mà Cao Trang đã đăng tải trước đây. 

Để tìm hiểu sâu hơn ý nghĩa thầm trầm của bài thần chú này, mời bạn đọc bấm vào đường link bên trên.

Lời kết

Trên đây Tượng Phật Đá Cao Trang đã chia sẻ đến bạn cách đọc chú Đại Bi 84 câu tiếng Việt và tiếng Phạn dễ thuộc. Mong rằng sau khi tham khảo bài viết này, bạn sẽ hành trì chú Đại Bi dễ dàng hơn, hiệu quả hơn.

Tham khảo tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá tại Cao Trang

Nếu bạn phát nguyện thỉnh tượng Phật đá nói chung và tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá nói riêng để cúng dường hoặc thờ tại gia, hãy liên hệ với Cao Trang theo địa chỉ:

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn
Fanpage: facebook.com/tuongphatdacaotrang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *