Tag Archives: tượng Quan Âm cao 6m

Mua tượng Quan Âm bằng đá cao 6m có hào quang

Quan Âm Bồ Tát là một vị phật phù hộ độ trì cho chúng sinh thoát khỏi những kiếp nạn, cuộc sống bình an, no ấm. Do đó tượng Phật Bà Quan Âm bằng đá cao 6m được thờ cúng tại các đền chùa, tu viện để các phật tử có thể đến viện kiến. […]