Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá cao 3m

Bồ Tát Quan Thế Âm tay trái cầm bình cam lồ, tay phải bắt ấn. Nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Nước này rưới tới đâu là chan rải tình thương tới đó, làm mát mẻ êm dịu mọi khổ đau của chúng sanh. Do đó hình ảnh này của ngài được khắc họa thành những bức tượng Quan Âm bằng đá rất thần thái. Tượng Mẹ Quan Âm cao 3,2m Ý nghĩa việc thờ tượng Phật Quan [...]