Tượng Quan Âm bằng đá cao 5m về chùa Quảng Tế

Tượng Phật Quan Âm bằng đá 5m khắc họa hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt hiền từ đứng trên đài sen, một tay bắt ấn quyết, một tay nâng bình nước cam lộ. Trong hầu hết các ngôi chùa ở Việt Nam đều tạc tượng ngài dưới hình tướng như vậy. Đôi nét về ngôi chùa Quảng Tế Sách Những ngôi chùa Huế (Hà Xuân Liêm, 2000) cho biết chùa được một nhà sư thuộc Thiền [...]