Tượng quan âm bằng đá cao 4m về chùa Linh Thứu

Tượng Phật thường làm bằng các loại đá nguyên khối vì loại đá này có bề dày hình thành trải qua nhiều năm, kết tinh những khí chất của trời đất hội tụ vào trong bức tượng, làm tăng thần tính của tượng Quan Âm bằng đá cao 4m. Đôi nét về chùa Linh Thứu Vào năm 1959, thời kỳ chế độ Ngô Đình Diệm đưa bà con nhân dân 2 quận Quế Sơn và Đại Lộc , tỉnh Quảng Nam [...]