Mua tượng Phật Thích Ca ngồi bằng đá xanh đen Ấn Độ Ở Đâu?

Theo truyền thuyết, khi chào đời, Đức Phật Thích Ca đã bước đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở ra một bông sen. Ngài đưa tay trái chỉ lên trời, tay phải chỉ xuống đất mà nói: “Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn”. Tất cả các nước theo Phật giáo khi dựng lại hình ảnh tượng Đức Phật Thích Ca đản sinh, thường khắc tạc tượng một em bé, chân đang bước dẫm lên bông sen nở, [...]