Tượng Phật Quan Âm giá bao nhiêu?

Tạc tượng Phật Quan Âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay