Tag Archives: Tượng Phật Quan Âm bằng đá 5m

Tượng Phật Quan Âm bằng đá cao 5m

Với khắc họa hình ảnh Bồ tát Quán Thế Âm khoác áo cà sa, tay cầm bình ngọc, trong bình đựng nước cam lồ. Tượng Quan Âm cầm bình nước cam lồ cao 5m không những được đặt trong Chính điện trong đền chùa, mà người ta còn đặt bên ngoài khuôn viên kiến trúc […]