Những lưu ý khi thờ tượng Phật bằng đá tại nhà

Việc thờ tượng phật bằng đá phải thành kính trang nghiêm. Ngày ngày nhìn thấy tượng Phật phải coi đó là tấm gương sáng để noi theo về công đức độ hạnh của các Ngài, để trở nên con người mới tốt hơn. Tượng Quan Âm bằng đá Điều không nên làm khi thờ tượng Phật đá tại nhà Số lượng thần Phật phải là số dương do thần Phật thuộc dương nên thờ số lẻ. Không nên mua quá nhiều tượng [...]