Ngày vía Phật Bà Quan Âm nhằm vào những ngày nào trong năm?

Hằng năm, cứ vào các ngày 19/02, 19/06 và 19/09 âm lịch, các Phật tử ở khắp mọi nơi trên thế giới đều hướng về làm lễ  ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát. Tuy nhiên, mọi người cũng chưa hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày vía Quan Âm. Hãy cùng Tượng phật đá Cao Trang cùng tìm hiểu, để hiểu rõ hơn về ngày này nhé! Ngày vía Quan Thế Âm Bồ Tát vào ngày nào?Một năm có [...]