Tượng Thánh Tăng Sivali được đưa về chùa Lâm Tỳ Ni

Trong kinh Phật, Thánh Tăng Sivali là một trong bốn mươi vị Thánh đệ tử ở bên cánh tả của Đức Phật Thích-ca do ngài Mục-kiền-liên đứng đầu và bốn mươi vị Thánh đệ tử bên cánh hữu do ngài Xá-lợi-phất đứng đầu trong đó có ngài Sivali. Tượng Thánh Tăng Sivali được đưa về chùa Lâm Tỳ Ni – Buôn Ma Thuộc. Ngài được Phật Thích-ca ban danh hiệu là vị Thánh đệ tử có tài lộc đệ nhất. [...]


Mua tượng Thánh Tăng Sivali ở đâu?

Sivali là tên của vị Thánh Tăng trong thời đức Phật Thích Ca còn tại thế, có ý nghĩa là: Dập tắt mọi nóng nảy, lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ, an vui cho mọi chúng sanh. Nhờ vào tiền kiếp của ngài Sivali có công hạnh cúng dường Phật và chư Tăng nên đời nay nhận được phước báu cúng dường của chư thiên và mọi người Chính vì sự phước báu nhận [...]