Mua tượng Quan Âm bằng đá cao 5m có hào quang

Trong đời sống tâm linh thì đạo Phật chi phối phần lớn tư tưởng tôn giáo ở nhiều quốc gia phương Đông. Trong đó Quan Âm Bồ Tát là vị phật chuyên cứu hóa chúng sinh khỏi lầm than. Do đó, tượng phật Quan Âm cao 5m được thờ cúng phổ biến trong thiền viện, đình chùa, miếu mạo với mong muốn cầu bình an, sức khỏe và may mắn. Ý nghĩa thờ tượng Phật Quan Âm cao 5m có [...]