Mua tượng Phật Thích Ca tại thành phố HCM

Tạc tượng Phật Thích Ca tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay