Tag Archives: Mua tượng Phật Quan Âm Nam Hải bằng đá

Tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá

Đối với dân tộc Việt, không ai là chưa từng nghe đến đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng những thế, truyền thuyết về ngài còn được nhân gian thêu dệt vào những huyền thoại làm tăng vẻ huyền nhiệm, trong đó có sự hiện thân của của hình tượng Bồ Tát Quan Âm […]

Mua tượng Phật Quan Âm Nam Hải bằng đá ở đâu?