Mua tượng Phật Quan Âm Lộ Thiên ở đâu?

Hầu hết mọi Phật tử đều mong muốn được tôn thờ, tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát để thờ phụng  với ước nguyện được Phật Bà răn dạy, sống hướng thiện, không làm những việc xấu có lỗi với lương tâm. Với một lòng hướng phật, luôn nguyện cầu cho những người phật tử đến chùa. Bồ Tát Quan Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài thường hiện thân như một người mẹ thương con vô [...]