Thỉnh tượng Phật Quan Âm bằng đá tại TP Đà Nẵng ở đâu

Tạc tượng Phật Quan Âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay