Tag Archives: Mua tượng Đạt Ma Sư Tổ ở đâu

Mua tượng Đạt Ma Sư Tổ ở đâu

Tượng Đạt Ma Sư Tổ (SP004)

Đứng trước những tác phẩm điêu khắc tượng Đạt Ma Sư Tổ bằng đá của điêu khắc mỹ nghệ Cao Trang, người xem có cảm giác như đang gần một vị Đạt Ma bằng xương bằng thịt. Mọi sự “đối đãi” về thiện ác, tốt xấu, đúng sai dường như khép lại để nhường chỗ cho sự cảm nhận về mỹ cảm và sự thăng hoa tinh thần.