Tag Archives: Giá tượng phật A di đà bằng đá

Giá tượng phật A di đà bằng đá

Chúng ta phải sớm thức tỉnh, để quay về với đức từ bi. Phật là hiện thân cứu khổ chúng ta là thực thể khổ đau. Do đó, những vấn đề liên quan tới việc thờ tượng Phật luôn được mọi người để ý. Điều được quan tâm nhất đó là giá bán tượng Phật […]