Địa chỉ cung cấp Tượng Phật Quan Âm Hào Quang uy tín và chất lượng

Trong tín ngưỡng Phật giáo Việt Nam, Quan Thế Âm Bồ Tát là biểu tượng của Từ bi, xót thương các khổ nạn của chúng sinh mà ra sức cứu độ. Theo truyền thuyết có 39 thân pháp Quán Âm, và hàng trăm ứng thân của Ngài, bởi vậy trong nghệ thuật điêu khắc có vô vàn cách thức thể hiện Bồ tát Quán Âm. Nghệ thuật tạo hình tượng Phật Quan Âm bằng đá phát triển rực rỡ, trở thành [...]