Tag Archives: Đặt mua tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đâu

Đặt mua tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đâu?

Tượng Địa Tạng (SP015)

Khi Phật giáo du nhập và phát triển, đã lưu truyền nhiều câu chuyện về Bồ tát Địa Tạng như là hiện thân của vị Bồ tát chăm lo và cứu giúp những người bất hạnh và khổ đau. Họ tin rằng, Ngài luôn bảo hộ những lữ khách đi đường, phụ nữ có thai, […]