Đức Phật Thích Ca là nhân vật lịch sử, và sự giác ngộ của Ngài cũng là một sự thật lịch sử. Quá trình tu tập của Đức Phật Thích Ca đã được chính Ngài thuật lại, nội dung giác ngộ cũng được. Đức Phật Thích Ca  cũng nói rõ trong kinh điển.

Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca gắn liền với ý nghĩa giải thoát, là kết quả của quá trình tu tập, không đơn thuần là thay đổi về nhận thức, là những chuyển biến về tư tưởng. Giác ngộ của Đức Phật Thích Ca khác với ý nghĩa ‘ngộ’, ‘giác ngộ’ thông thường của thế gian và các hệ tư tưởng, tôn giáo khác.

Nội dung giác ngộ của Đức Phật Thích Ca

“Sau khi ăn thô thực và được sức lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ.Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 

Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Hãy làm như ta, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta.

Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Hãy làm như ta, như vậy lạc thọ khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta.

Tượng Thích Ca (SP0015)

Sự giác ngộ của Đức Phật Thích Ca là kết quả của quá trình tu tập Giới (đạo đức, phạm hạnh), Định (thiền định) và Tuệ (trí tuệ), đó không phải là sự chuyển biến tâm lý, thay đổi tư tưởng nhận thức như chúng ta thường thấy rất nhiều trong đời sống, trong những hoàn cảnh biến cố cuộc đời.

Và sự giác ngộ của Phật Thích Ca là thấy như thật, thấy tường tận bằng trí tuệ thâm sâu các nguyên lý đời sống và con đường hay phương pháp chấm dứt nguyên nhân sinh khởi đời sống, nguồn gốc mọi nỗi khổ niềm đau của con người. Nội dung giác ngộ là Tứ đế, Duyên khởi, Vô thường và Vô ngã.

Việc thờ tượng Phật Thích Ca bằng đá đã trở nên phổ biến ở các đền chùa ở Việt Nam, khi các phật tử tăng ni thờ ngài khiến lòng họ trở nên thanh thản, giác ngộ với đạo và hướng thiện.

Tượng Thích Ca (SP0017)

Mua tượng Phật Thích Ca bằng đá ở đâu uy tín

Địa chỉ cung cấp tượng Phật Thích Ca bằng đá uy tín Tượng Phật Đá Cao Trang với những nghệ nhân lành nghề, dày dặn kinh nghiệm chế tác và điêu khắc tượng đá. Chúng tôi đặt hết tâm huyết và lòng thành kính khi chế tác từng bức tượng Phật đá. Do đó, mỗi tác phẩm của chúng tôi luôn có sự tinh tế, thanh thoát, toát lên vẻ đẹp của lòng từ bi hỷ xả của bức tượng Phật.

Liên hệ ngay cho chúng tôi để được tư vấn trực tiếp.

 

TƯỢNG PHẬT ĐÁ CAO TRANG

Address: 155 Văn Tân – P. Hòa Hải – Q Ngũ Hành Sơn
Phone: 0983.969.199
Email: admin@tuongphatda.vn
Website: www.tuongphatda.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *