Tượng Phật Đá Cao Trang chuyên sản xuất và phân phối những bức tượng như: Tượng Phật A di đà bằng đá, Tượng Thích Ca bằng đá…