Ý nghĩa của việc thờ tượng Quan Âm bằng đá

Cách thờ tượng Quan Âm bằng đá hiện nay được rất nhiều người chú trọng bởi sự thờ cúng Phật bà Quan Âm rất phổ biến ở nước ta cho dù bạn thờ tại chùa hay tại gia. Ý nghĩa của bàn thờ tượng Quan Âm bằng đá Phật quan thế âm Bồ Tát là hiện thân của sự nhân từ, lòng từ bi, cứu rỗi nhân loại khỏi những khổ đau, bệnh tật và phù hộ cho nhân loại cuộc [...]