Tag Archives: Tượng Tiêu Diện Hộ Pháp

Thỉnh tượng Tiêu Diện Hộ Pháp bằng đá ở đâu

Trong một số ngôi chùa, tượng Tiêu Diện bằng đá thường được thờ bên trái chính điện, còn tượng Hộ Pháp(thường được gọi là Ông Thiện) thường được thờ bên phải chính điện. Chúng ta sẽ thấy hao bức tượng có thần thái rất khác biệt với nhau, một tượng thì có phong thái rất hiền hòa còn tượng kia lại rất hung dữ.