Thỉnh tượng Thánh Tăng Sivali ở đâu?

Tương Quan Âm Bồ Tát như một vị cứu khổ cứu nạn và cầu tài cầu lộc, thì Phật tử ở các nước Phật giáo Nam truyền lại thờ tượng Thánh Tăng Sivali bằng đá và xem ngài Sivali như là vị mang lại phước lộc dồi dào. Ngài Đại Đức có tên gọi “Sīvali” nghĩa là: dập tắt mọi nóng nảy, lo sợ của những người thân yêu, đem lại sự mát mẻ, an vui cho mọi chúng [...]