Tag Archives: tượng Quan Âm tĩnh tâm trên tòa sen

Mua tượng Quan Âm tĩnh tâm trên tòa sen ở đâu?

Phật Quan Âm Bồ Tát là một hình tượng gần gũi với tất cả các tín đồ Phật Giáo. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi và cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế mà chúng sinh đang khổ đau thường quay hướng về Ngài […]