Tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá

Đối với dân tộc Việt, không ai là chưa từng nghe đến đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng những thế, truyền thuyết về ngài còn được nhân gian thêu dệt vào những huyền thoại làm tăng vẻ huyền nhiệm, trong đó có sự hiện thân của của hình tượng Bồ Tát Quan Âm Nam Hải. Tượng Quan âm nam hải và thiện tài đồng tử được đưa về tịnh thất của thầy Hạnh Tịnh tại Đồng Nai. Tìm hiểu [...]