Mua tượng quan âm bằng đá cao 2m ở đâu?

Từ xa xưa, hình tượng Tượng Quan Âm Bồ Tát trong trang phục trắng muốt. Với khuôn mặt hiền từ như mẹ hiền đang đứng trên đài sen. Một tay bắt ấn quyết, một tay cầm bình cam lồ đã trở thành quen thuộc với người dân Việt Nam. Tượng quan âm bằng đá cao 2,5m về chùa Quảng Đức, huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận Tìm hiểu sơ lược về vị Phật Quan Âm Bồ Tát Trong kinh Vô Lượng [...]