Mua tượng quan âm bằng đá cao 3m có hào quang

Hầu như trong dân gian ai cũng biết việc thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá có hào quang sẽ mang đến bình an và tăng sự tôn nghiêm cho không gian. Tại sao nên thờ tượng Quan Âm bằng đá có hào quang? Tương truyền rằng, Phật Quan Âm có thần lực chỉ sau Phật tổ Như Lai và luôn hiện thân để cứu giúp nhân loại dưới nhiều hình dáng khác nhau. Phật Quan Âm có lòng từ bi, bác [...]


Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá cao 3m có hào quang

Quan Âm Bồ Tát là đại diện cho sự từ bi. Trong cõi Ta Bà này, người mẹ luôn là người dang tay ra giúp đỡ và chỉ lối giúp những đứa con. Do đó tại dân gian luôn thờ phụng tượng Phật Quan Âm bằng đá để thể hiện sự thành kính. Tượng Mẹ Quan Âm cao 3,2m có hào quang Tại sao nên thờ tượng Phật Quan Âm bằng đá? Quán Thế Âm một trong những hình tượng gần gũi [...]