Tượng quan âm bằng đá 7m về Thiền Viện Long Đức

Cao Trang đã hoàn thành tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bằng đá với chiều cao lên đến 7m. Tượng Phật đã được Cao Trang hỗ trợ đưa về Thiền viện Trúc Lâm Long Đức, nằm tại trung tâm công viên Vĩnh Hằng Long Thành. Đôi nét về Thiền Viện Trúc Lâm Long Đức Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thuộc Thiền phái Trúc Lâm Đồng Nai đã tiếp nhận chùa Thiền viện Trúc Lâm Long Đức, có khuôn viên rộng [...]