Tag Archives: Tượng Quan Âm bằng đá cao 5m

Tượng Quan Âm bằng đá cao 5m về thiền viện Trúc Lâm

Đất nước Việt Nam ta có khoảng 2/3 dân số sùng bái đạo Phật. Hầu như trong lòng những người con Phật thuần thành, đặc biệt là giới phật tử bình dân, không ai là không biết đến hình ảnh đáng tôn kính của vị Phật Quan Âm. Đôi nét về thiền viện Trúc Lâm […]

Mua tượng Quan Âm bằng đá cao 5m có hào quang

Trong đời sống tâm linh thì đạo Phật chi phối phần lớn tư tưởng tôn giáo ở nhiều quốc gia phương Đông. Trong đó Quan Âm Bồ Tát là vị phật chuyên cứu hóa chúng sinh khỏi lầm than. Do đó, tượng phật Quan Âm cao 5m được thờ cúng phổ biến trong thiền viện, […]

Tượng Quan Âm bằng đá cao 5m về chùa Quảng Tế

Tượng Phật Quan Âm bằng đá 5m khắc họa hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng, khuôn mặt hiền từ đứng trên đài sen, một tay bắt ấn quyết, một tay nâng bình nước cam lộ. Trong hầu hết các ngôi chùa ở Việt Nam đều tạc tượng ngài dưới hình tướng như […]

Tượng Quan Âm bằng đá cao 5m được thỉnh về Thiền Viện Trúc Lâm – Hậu Giang

Tạc tượng phật quan âm tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay