Mua tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Hiền Bồ Tát ở đâu?

Tạc tượng Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 40 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay