Tượng Phật Thích Ca và 5 anh em Kiều Trần được đưa về chùa Phúc Lâm

Tạc tượng Phật Thích Ca và 5 Anh Em Kiều Trần tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay