Tượng Quan Âm Tống Tử bằng đá

Bồ tát Quan Âm tay bồng một đứa trẻ, gọi là Quan Âm tống tử hay còn gọi là Quan Âm thị kính. Quan thế âm bồ tát nhân từ là người đứng đầu các Bồ tát của nước Phật. Do đó dân gian thường thờ tượng Quan Âm để thể hiện sự thành kính. Tìm hiểu về danh hiệu Quan Âm tống tử Trong Phật giáo thì Quan âm là nữ giới, hơn nữa có tướng mạo đẹp, thanh tú, [...]