Tượng Quan Âm Nam Hải bằng đá

Đối với dân tộc Việt, không ai là chưa từng nghe đến đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát. Chẳng những thế, truyền thuyết về ngài còn được nhân gian thêu dệt vào những huyền thoại làm tăng vẻ huyền nhiệm, trong đó có sự hiện thân của của hình tượng Bồ Tát Quan Âm Nam Hải. Tượng Quan âm nam hải và thiện tài đồng tử được đưa về tịnh thất của thầy Hạnh Tịnh tại Đồng Nai. Tìm hiểu [...]


Mua tượng Phật Quan Âm Nam Hải bằng đá ở đâu?

Loại hình nghệ thuật tượng Quán Âm xuất hiện nhiều nhất trong chùa Việt là Quán Âm Nam Hải, với hình tượng Quán Thế Âm Bồ tát cưỡi rồng vượt qua biển cả để đến với nhân gian phổ độ cho chúng sinh.  Phật Quan Âm Nam Hải được tạc trong dáng nữ giới với khuôn mặt đôn hậu, điềm tĩnh siêu thoát. Trên tầng  mũ và trên đỉnh có tạc thêm một pho tượng A Di Đà. Đằng sau lưng [...]