Mua tượng phật quan âm bằng đá cao 2m

Hình ảnh Quan Âm Bồ Tát được biết đến nhiều nhất là người phụ nữ với vẻ mặt từ bi và phúc hậu. Tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá cũng được điêu khắc dưới hình dạng nữ thể hiện sự hỉ xả, cứu độ giúp chúng sinh. Phật tử tin rằng, nơi nào có khổ ải, can qua thì nơi đó có Quan Âm Bồ Tát hiện thân giúp đỡ. Ý nghĩa của tên gọi Quan thế âm bồ [...]