Tượng Phật Quan Âm bằng đá 7m đưa về chùa Phước Thành

Quan Âm Bồ Tát có thần lực chỉ đứng sau Phật tổ và luôn hiện thân dưới nhiều hình dáng khác nhau để cứu giúp nhân loại. Việc thờ cúng tượng Quan Âm cao đến 7m thể hiện ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Tượng Phật Quan Âm bằng đá cao đến 7m tại chùa Phước Thành Chùa Phước Thành tọa lạc tại xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông. Trụ trì của chùa là Sư cô Thích nữ [...]