Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đá

Vua Trần Nhân Tông là một con người bằng xương bằng thịt có thật trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Để tôn vinh những công đức của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông đối với dân tộc và đạo pháp, người đời thường thờ tượng của Ngài được làm bằng đá. Sơ lược về Phật hoàng Trần Nhân Tông Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh ngày 07/12/1258 (11/11/Mậu Ngọ), con trưởng của [...]