Tag Archives: tượng linh vật rồng đá ở đâu

Mua thỉnh tượng linh vật rồng ở đâu?

Từ ngày xưa ông bà ta đã quan niệm rằng linh vật rồng tượng trưng Thiên mệnh cao cả và tối thượng, như Vua thời xưa Vua thường mặc áo có thêu hình con rồng (Long bào), kể cả giường ngũ và nơi làm việc của Vua cũng đều khắc chạm hình rồng,…