Thỉnh tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đâu?

Tạc tượng Bồ Tát Địa tạng tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Tượng Địa Tạng Vương bằng đá sa thạch

Bồ Tát Địa Tạng là một trong 4 vị Bồ Tát với pháp lực vô biên. Có thể nói sự tích nổi bật nhất về ngài là lời nguyện sẽ cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn và trước khi Phật Di Lặc Bồ Tát hạ sinh. Do đó dân gian thường thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đá. Ý nghĩa của thờ tượng Địa [...]