Tượng phật Địa Tạng bằng đá

Phật Địa Tạng là vị Bồ tát được Đức Phật giao phó trọng trách làm giáo chủ cõi Ta bà trong khoảng thời gian Đức Thế Tôn nhập diệt, Bồ tát Di Lặc chưa thành Phật. Ngài còn là vị Bồ tát có nhân duyên sâu nặng với chúng sanh. Do đó trong dân gian có rất nhiều phật tử thờ tượng phật Địa Tạng để tỏ lòng thành kính. Ý nghĩa danh xưng Bồ Tát Địa Tạng Danh xưng Bồ [...]


Thỉnh tượng Bồ Tát Địa Tạng ở đâu?

Tạc tượng Bồ Tát Địa tạng tại non nước. Cơ sở tượng Phật Đá Cao Trang. Địa chỉ nằm tại Lô 115 Văn Tân tại làng đá mỹ nghệ Non Nước. Đến tham qua ngay


Tượng Địa Tạng Vương bằng đá sa thạch

Bồ Tát Địa Tạng là một trong 4 vị Bồ Tát với pháp lực vô biên. Có thể nói sự tích nổi bật nhất về ngài là lời nguyện sẽ cứu độ chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni Niết Bàn và trước khi Phật Di Lặc Bồ Tát hạ sinh. Do đó dân gian thường thờ tượng Địa Tạng Bồ Tát bằng đá. Ý nghĩa của thờ tượng Địa [...]