Tag Archives: Tượng đá Tam Thế Phật

Cách thờ tượng Tam Thế Phật bằng đá tại gia

Đất nước hình chữ S là một trong những quốc gia tôn sùng Đạo phật, do đó những thông tin liên quan tới các vị thần phật luôn là điều mà bất cứ ai cũng muốn biết. Nhiều người thắc mắc không biết cách thờ tượng tam thế phật tại gia như thế nào? Nếu […]

Thờ tượng Tam Thế Phật bằng đá tại gia

Bộ tượng Tam Thế Phật hầu như chùa nào cũng thờ phụng. Đối với những người thờ phật khi đi chùa sẽ thấy ở ngay chánh điện của chùa thường thờ tượng Tam Thế Phật đứng hoặc ngồi cạnh nhau tùy theo pháp ấn. Tuy nhiên có nhiều người thắc mắc là có thể thờ […]

Mua tượng tam thế phật bằng đá

Đối với những người lần đầu tiên có cơ duyên với Phật, hoặc những người lần đầu đi chùa sẽ thấy ở ngay tòa chánh điện của chùa thường thờ tượng Tam Thế Phật đứng hoặc ngồi cạnh nhau tùy theo pháp ấn. Tượng Tam Thế Phật này hầu như chùa nào cũng thờ phụng. […]

Thỉnh tượng Tam Thế Phật bằng đá ở đâu?

Tượng Tam Thế Phật bằng đá được hiểu đơn giản là một bộ tượng bao gồm 3 tượng đá giống hệt nhau, được tạc trong tư thế ngồi thiền kiết già, vì vậy gọi là “Tam Thế”. Chữ “Thế” trong tam thế phật được hiểu là “Thời”, tức là Tam Thế Phật là phật ba thời đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.