Nên mua tượng Mật Tông bằng đá ở đâu?

Trường phái Mật Tông phổ biến nhiều ở khu vực Tây Tạng nên các hình tượng Phật Mật Tông, các hình tượng Bồ Tát Mật Tông thường mang đặc trưng của khu vực Tây Tạng. Mật tông tại Việt Nam Mật tông vốn truyền vào Việt Nam từ khá sớm. Theo Thiền uyển tập anh, vào thế kỷ thứ VI, Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người Ấn Độ, đã đến Việt Nam và dịch kinh Đại thừa phương quảng tổng trì [...]


Tượng Phật Mật Tông bằng đá

Các vị Phật và Bồ Tát khi ứng hoá phổ độ chúng sanh thì tuỳ theo căn tính và văn hoá, tập tục từng khu vực nên cách ứng hoá cũng khác, hình tướng cũng khác. Việc thỉnh tượng Phật Mật Tông về thờ cúng chính là để nương theo mỗi một vị Phật đó mà học tập. Mật tông là gì? Mật Tông là từ gốc Hán dùng để gọi pháp môn bắt nguồn từ sự kết hợp giữa Ấn [...]


Thỉnh tượng Phật Mật Tông bằng đá ở đâu

Tượng Mật tông bằng đá là một nền văn hóa đặc sắc của Phật giáo Đại thừa giai đoạn cuối, còn gọi là Mật giáo hoặc Bí mật giáo, Chân ngôn tông, Kim cang thừa, Mật thừa, Quả thừa,…Sự khởi nguyên, quá trình hình thành và phát triển của Mật Tông Phật giáo có mối tương quan mật thiết với sự thay đổi của nền chính trị, văn hóa Ấn độ đương thời.


Mua tượng Mật Tông bằng đá

Các bức tượng tâm linh như Tượng Mật Tông cũng như đồ thờ cúng hầu hết đều được làm từ vật liệu thiên nhiên nhiên là Đá. Tượng Phật Mật Tông bằng đá vẫn luôn là những pho tượng có được sự quan tâm lớn. Tìm hiểu về tượng Phật Mật Tông Các đây hơn 2500 năm, lúc Phật thuyết pháp, thì tuỳ theo nhân duyên và căn tánh của chúng sinh mà thuyết các pháp môn khác nhau. Cho nên [...]