Tag Archives: tượng A Di Đà

Mua tượng Phật A Di Đà bằng đá uy tín chất lượng

Ngày nay có rất nhiều đền chùa thờ tượng Phật A Di Đà, cũng có người thỉnh tượng Phật về nhà để thuận tiện cho việc thờ cúng bởi công việc bận rộn không có đi lễ chùa thường xuyên được. Phật cũng dạy rằng Tu tại tâm, tâm mình hướng đến Phật thì ở […]

Nên thỉnh tượng phật A Di Đà bằng đá ở đâu?

Đức Phật A Di Đà đến thế giới này với vai trò là một thế lực cứu độ chúng sinh, giúp chúng sinh tái sinh vào cõi cực lạc. Vì vậy nếu phật tử mong muốn giải thoát bản thân khỏi những phiền muộn của cuộc đời thì thờ tượng Phật A Di Đà bằng […]

Mua tượng Phật A Di Đà bằng đá

Phật A Di Đà là vị phật cứu độ chúng sinh, do đó trong dân gian thường thờ Tượng Phật A Di Đà bằng đá để phản ánh nét đẹp trong đời sống tâm linh cũng như lòng tôn kính của phật tử. Tìm hiểu hình tượng Phật A Di Đà Phật A Di Đà […]