Nên thờ tượng Quan Âm bằng đá đứng hay ngồi?

Việc nên thờ tượng Quan Âm bằng đá đứng hay ngồi hay trong tư thế nào cũng được, không quan trọng và tùy vào vị trí bàn thờ cao hay thấp, các vận dụng bài trí trên bàn thờ mà ta có thể lựa chọn tượng Phật đá phù hợp với đền chùa cũng như tại gia. Ý nghĩa thờ tượng Quan Âm Bồ Tát bằng đá Trong kinh phật thì Phật Bà Quan âm hiện thân trong nhiều hình dáng [...]